Alle HASE produkter har oppnådd topp poengsummer på tester for funksjonalitet, tilpasningsmuligheter og kvalitet i Europa.

Kettwiesel med
Heinzmann hjelpemotor

V-mini-PRO
Elektrisk motor

Kan monteres på
din favorittsykkel

Quality Care AS

Vi ønsker å bruke vår lange profesjonelle og personlige erfaring med funksjonshemmede, til å hjelpe hver enkelt med å tilrettelegge hverdagen best mulig ut fra sine ønsker og behov.

Vi tilbyr derfor produkter tilpasset funksjonshemmede til konkuransedyktige priser.

Om Quality Care

Quality Care AS ble stiftet 1. April 2005

Vårt utgangspunkt er at alle personer er forskjellige med ulike behov og ønsker. Vi ønsker å bruke vår lange profesjonelle og personlige erfaring med funksjonshemmede, til å hjelpe hver enkelt med å tilrettelegge hverdagen best mulig ut fra sine egne ønsker og behov. Ved å mestre hverdagen best mulig ut fra sine forutsetninger, kan nye muligheter og kilder til livsglede oppdages.

Vi ønsker at flest mulig skal få prøve de hjelpemidler som finnes, slik at hvert enkelt menneske kan vurdere hva som vil øke sin opplevelse av mestring og livsglede. Først når hjelpemiddelet er prøvd av personen selv, vet personen om det kan være til hjelp.

Quality Care AS er bygd med dette som fundament. Quality Care AS ønsker å hjelpe personer i skole, jobb, fritid osv. til å mestre sin hverdag på best mulig måte. Vi mener at gleden over å mestre noe i sin hverdag, kan være den største drivkraften for et menneske til å skape nye muligheter for seg selv.

Asbjørn Sommervold

Asbjørn Sommervold

Daglig leder

932 81 692
asbjorn@quality-care.no

Finn Arne Hoff

Kundekonsulent

977 10 090
finn@quality-care.no

Petter

Petter

Kundekonsulent

45 90 45 20
petter@quality-care.no

Henning

Henning

Kundekonsulent

994 06 315
henning@quality-care.no

Marthe

Marthe

Kundekonsulent

468 33 898
marthe@quality-care.no

Jon Petter Dahlen

Caretec AS

977 07 893
jp@caretec.no

Se igjennom alle våre produkter

Våre produkter er rettet mot mennesker med forskjellige funksjonshemninger.

Våre produkter