LIGGESYKLER 2018-04-30T20:53:23+00:00

Vi tilbyr liggesykler for personer med varig og vesentlig innskrenket funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse.

http://www.quality-care.no/produkter/liggesykler/lepus-liggesykkel-med-heinzmann-hjelpemotor/
Qualitycare