Liggesykler

Vi tilbyr liggesykler for personer med varig og vesentlig innskrenket funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse.